*** 09.12.18, ab 15:30 Uhr - SVB Adventskaffee im Skippertreff - *** *** 26.12.18, ab 11:00 Uhr - SVB Weihnachtsfrühschoppen im Skippertreff - ***